Alkusivu Toimintasuunnitelma Museo Julkaisut/toiminta Kuvasivu  SOINI-SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2019


  Soini-seura ry jatkaa edellisvuosien tapaan kotiseutuperinteen tallentamista ottamalla vastaan valokuvia, asiakirjoja, kirjeitä, vanhojen yhdistysten arkistoja, pöytäkirjoja ja mahdollisuuksien mukaan muutakin vanhaa esineistöä.Lisäksi tehdään haastatteluja vanhojen työtapojen taitajista ja elämänkokemuksista.

  Seura ylläpitää ja valvoo Multiantie 27C:ssä kotiseutuarkistoa. Arkisto kattaa koko Soinin pitäjän ja on täten keskusarkisto. Arkistoa järjestellään jatkuvasti. Arkiston esimiehenä toimii Soini-seura ry:n puheenjohtaja.

  Vuoden 2019 aikana jatketaan jäsenhankintaa ja seuran toiminta tuodaan esille eri tilaisuuksissa sekä netissä. Nettisivut pidetään ajan tasalla. Kirjallista työtä pyritään jatkamaan entiseen malliin ja vanhoja asiakirjoja sekä kaitafilmejä ja VHS-kasetteja tallennetaan digitaaliseen muotoon.

  Soini-visailu järjestetään Soinin päivän aikoihin seuran uudella toimitalolla Multiantie 27C:ssä.

  Museotoimintaa kehitetään edelleen ja etsitään ratkaisuja kävijämäärän kohottamiseksi. Esineistö kuvattiin 2016 ja kuvia laitetaan näkyville mm. omille kotisivuille. Järjestetään kulttuuritapahtumia yksin ja yhdessä muiden soinilaisten toimijoiden kanssa. Ollaan mukana mm. Panda-Trail -hankkeessa.

  Ohjelmassa ovat mukana myös kotiseuturetket, jos niille löytyy riittävästi kysyntää. Kehitetään yhteistyötä Järviseutu-seuran kanssa. Seuran puheenjohtaja hoitaa yhteydet Järviseutu-seuraan. Osallistutaan kotiseutupäiville, mikäli kiinnostuneita lähtijöitä löytyy.

  Seuran suuri ponnistus on ollut Kunnantalo II:n muuttaminen kotiseututaloksi kausilla 2018 - 2020. Hakemus lähetettiin ELY-keskukselle, joka hyväksy hakemuksen joulukuussa 2017. Hakemusta täydennettiin vielä myöhemmin uuden peltikaton osalta, joka samoin hyväksyttiin. Talon saneeraaminen on sujunut aikataulun mukaan ja osin ennakkoajassa.

  Uuden talon avajaiset pidettäneen jo helmikuussa 2019 ja avajaisiin kutsutaan jäsenet sekä yhteistyökumppanit sekä eri pitäjäseuroja. Ohjelma muotoutuu tammikuun 2019 aikana.

  Näyttelyt vuoden 2019 aikana ovat mm. "vanha sekatavarakauppa", "apteekkinäyttely", "militaria- ja sotilaspukunäyttely", vanha koululuokka sekä mahdollisesti muutakin. Vaihtuville näyttelyille on mm. seinätilaa.

  Näyttelyjen lisäksi kahvio palvelee eri toimijoiden kokoustilana, josta peritään pieni vuokra.

  Vuoden 2019 aikana seura tulee järjestämään useita eri tilaisuuksia koskien niin historiaa kuin kulttuuriakin.


  Soinissa 12.12.2018 Soini-seura ry Puheenjohtaja Lasse Autio