Alkusivu Toimintasuunnitelma Museo Julkaisut/toiminta Kuvasivu


  SOINI-SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2017


  Soini-seura ry jatkaa edellisvuosien tapaan kotiseutuperinteen tallentamista ottamalla vastaan valokuvia, asiakirjoja, kirjeitä, vanhojen yhdistysten arkistoja, pöytäkirjoja ja mahdollisuuksien mukaan muutakin vanhaa esineistöä. Lisäksi tehdään haastatteluja vanhojen työtapojen taitajista ja elämänkokemuksista.

  Seura ylläpitää ja valvoo Kombi-hallissa (Teollisuustie 11) kotiseutuarkistoa. Arkisto kattaa koko Soinin pitäjän ja on täten keskusarkisto. Arkistoa järjestellään jatkuvasti. Arkiston esimiehenä toimii Soini-seura ry:n puheenjohtaja.

  Vuoden 2017 aikana tehostetaan jäsenhankintaa ja seuran toimintaa tuodaan esille eri tilaisuuksissa sekä netissä. Nettisivut pidetään ajan tasalla. Kirjallista työtä pyritään jatkamaan entiseen malliin ja vanhoja asiakirjoja sekä kaitafilmejä ja VHS-kasetteja tallennetaan digitaaliseen muotoon.

  Suomen itsenäisyyden juhlavuonna järjestetään näyttely teemalla Suomi 100 vuotta soinilaisin silmin. Näyttelyyn tulee kuvia ja aineistoa maamme itsenäisyyden vuosikymmeniltä. Kombi-hallilla jatkuvat myös perinteiset näyttelyt. Soini-visailu järjestetään Soinin päivän aikoihin.

  Soini-seuran viime vuonna tilaamasta Even korista -näytelmästä järjestetään ensi kesänä ainakin yksi esitys, jonka ajankohta ja paikka päätetään alkuvuoden aikana. Kesällä 2016 näytelmästä oli kaksi esitystä, jotka keräsivät runsaasti sekä yleisöä että kiitosta.

  Museotoimintaa kehitetään ja etsitään ratkaisuja kävijämäärän kohottamiseksi. Esineistö kuvattiin viime vuonna. Järjestetään mahdollisesti kulttuuritapahtumia yhdessä muiden soinilaisten toimijoiden kanssa.

  Ohjelmassa ovat mukana myös kotiseuturetket, jos niille löytyy riittävästi kysyntää. Kehitetään yhteistyötä Järviseutu-Seuran kanssa. Seuran puheenjohtaja hoitaa yhteydet Järviseutu-Seuraan. Osallistutaan kotiseutupäiville.


  TALOUSARVIO VUODELLE 2017
  TULOT MENOT
  Jäsenmaksut 600€ Kokouskulut 100€
  Kirjamyynti 100€ Retket ja kotiseutupäivät 600€
  Avustukset 200€ Jouluruokailu 400€
  Kahviotulot 100€ Matkakorvaukset 300€
  Pääsylipputulot 1000€ Kahvion menot 150€
  Kunnan tuki 2500€ Tilintarkastus ja kirjanpito 500€
  Muut satunnaiset tulot 600€ Näyttelukulut+palkat 2500€
  Keätyöntekijän avustus/kunta 300€ Pj:n ja siht. kulukorvaus 750€
  Hiidenkivi-lehti 50€
  Muistamiset 50€
  Tulot yhteensä 5100€ Menot yhteensä 5100€